1

scholen

1

leerlingen

Jaarverslag

Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af voor het gevoerde onderwijsbeleid, personeelsbeleid, huisvesting, de bedrijfsvoering en de financiën. Onze stichting staat bekend om de goede kwaliteit van het jaarverslag. 

Onderdelen van het jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag, verslag van de raad van toezicht en de jaarrekening.

 

1. Bestuursverslag

In dit deel van het jaarverslag geven we de voortgang van het strategisch beleidsplan weer en blikken we terug op bedrijfsmatige activiteiten in het boekjaar. 

 

2. Verslag van de raad van toezicht

In het verslag van de raad van toezicht kan men lezen hoe het toezicht op de organisatie invulling heeft gekregen.

 

3. Jaarrekening

De jaarrekening is een financiële weergave van de stichting, met een toelichting op de feitelijke cijfers  over het betreffende boekjaar.

Onze 22 scholen


De Springstok

Olympia

Kindercampus Zuidas

Merkelbachschool

1e Montessorischool De Wielewaal

6e Montessorischool Anne Frank

9e Montessorischool De Scholekster

14e Montessorischool De Jordaan

15e Montessorischool Maas en Waal

2e Daltonschool Pieter Bakkum

3e Daltonschool Alberdingk Thijm

Basisschool Oostelijke Eilanden BOE

Dr. E. Boekmanschool hoofdvestiging

De Kleine Reus

De Burght

Dongeschool

De Witte Olifant

Nicolaas Maesschool

Basisschool de kleine Nicolaas

De Notenkraker

Theo Thijssenschool

Oscar Carré