1

scholen

1

leerlingen

Onderwijs

De basisschooltijd is voor kinderen een bijzondere tijd. In deze tijd wordt de basis gelegd voor hun verdere ontwikkeling. Ze hebben recht op solide en uitdagend onderwijs. Als we leerlingen van onze scholen vragen waarom hun school zo goed is dan zeggen ze dat de leraren goed lesgeven, dat ze zich prettig en gewaardeerd voelen en dat er ruimte is om op een boeiende manier te leren. Als we ouders vragen waarom de school van hun kind zo goed is, dan zeggen ze dat het schoolteam continu zoekt naar effectief èn betekenisvol onderwijs en dat de school in onbezorgde tijden en in moeilijke tijden aanvoelt als een warm bad. Als het personeel de vraag krijgt waarom wij zo goed zijn, dan zeggen ze dat bij OOadA bevlogen vakmensen werken die samen de ruimte pakken om inspirerend onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bij OOadA wil je graag werken. Daar blijven we ons voor inspannen.

 

Onze visie

Onze visie bestaat uit drie pijlers: basis op orde, toekomstgericht en uitdagend onderwijs en een herkenbaar openbaar karakter.

 

1. Onze basis moet op orde zijn en blijven

Met onze basis zit het wel goed. Toch vraagt die basis voortdurende aandacht. Pedagogisch klimaat, instructie, klassenmanagement en kwaliteitszorg, het moet allemaal sterk zijn. Kinderen hebben recht op het beste onderwijs en een sterke basis is goed voor het aanzien van ons vak. Het betekent ook dat we alles uit de leerlingen moeten halen. Scholen zetten alles op alles om dat te doen, maar daar valt nog een wereld te winnen.

 

2. Wij verzorgen toekomstgericht en uitdagend onderwijs

De maatschappij wordt steeds complexer en dynamischer. Het doet een steeds groter appèl op creativiteit, tolerantie, sociale vaardigheid, kennis van verschillende culturen en digitale vaardigheid. Wij denken dat het onderwijs een cruciale rol moet spelen in een goede en complete voorbereiding op die toekomst. Deze 21e eeuwse vaardigheden gaan veel verder dan alleen goed onderwijs in de vakken rekenen en taal. We leren onze leerlingen samenwerken, kritisch, oplossingsgericht en creatief denken en communiceren. We leren ze ook wegwijs te worden in de digitale wereld. De lesactiviteiten die hier bij horen geven de uitdaging waar onze populatie behoefte aan heeft. Er gebeurt op dat punt al veel, maar het is nog pril. Over vier jaar hebben onze scholen een herkenbaar toekomstgericht, uitdagend onderwijsaanbod op basis van de 21e eeuwse vaardigheden.


3. Ons openbaar karakter moet herkenbaar zijn

Wij verzorgen openbaar onderwijs. Elke leerling, elke ouder voelt zich bij ons gezien en welkom, ongeacht huidskleur, achtergrond, levensbeschouwing, uiterlijk of geaardheid. Maar openbaar onderwijs betekent meer. Wij willen met ons onderwijs een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de maatschappij. Die cohesie staat onder druk. Spanningen tussen bepaalde bevolkingsgroepen nemen toe en de kloof tussen kansrijk en kansarm wordt groter. Hoe we die opdracht concreet voor ons zien, weten we nog niet. Daar gaan we de komende drie jaar aan werken.

 

 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.